Vakgebieden

Advocatenkantoor Sofie Bauters kan u bijstaan in o.a. de volgende materies :

Ondernemingsrecht

 • Advies, revisie en opmaak van contracten en algemene voorwaarden
 • Invorderingen van openstaande facturen (aanmaning en procedure, nationaal en internationaal)
 • Bijstand bij conflicten met klanten en/of leveranciers, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk.
 • Bijstand bij onderhandelingen en contractuele geschillen
 • ...

Aannemings- en bouwrecht, vastgoedrecht

 • Advies, revisie en opmaak van aannemings- en architectencontracten
 • Bijstand bij bouwgeschillen met aannemers, architecten of bouwheren (adviesverlening, gerechtelijke procedures, minnelijke en gerechtelijke expertises) – naar aanleiding van opmerkingen over het geleverde werk, problemen bij de voorlopige of definitieve oplevering, de afrekening, discussies over meerwerken, prijsherzieningen, uitvoeringstermijnen, gebrekkige uitvoering, Wet Breyne, …
 • Aansprakelijkheid aannemer, architect, ingenieur, veiligheidscoördinator, …
 • Bijstand en ondersteuning van bouwpromotoren
 • Bijstand en advies i.v.m. verzekeringsaspect (10-jarige aansprakelijkheidsverzekering, verzekering burgerlijke aansprakelijkheid bouwwerken, ABR-polis, …)
 • Bijstand bij koop en verkoop van onroerende goederen
 • Huurgeschillen (private en handelshuur)
 • Mede-eigendom en appartementsrecht
 • ...

Aansprakelijkheidsrecht

 • Contractuele en extra-contractuele aansprakelijkheidsgeschillen
 • Advies en bijstand inzake schadedossiers (zowel veroorzaakte als geleden schade, zowel schade ten gevolge van een fout als foutloze schade)
 • Discussies met verzekeringen omtrent de begroting en uitbetaling van schadeclaims
 • Beroepsaansprakelijkheid
 • ...

Verkeersrecht

 • Juridische afhandeling van verkeersovertredingen
 • Bijstand als u gedagvaard wordt voor de Politierechtbank omwille van een verkeersmisdrijf (strafrechtelijke verdediging bij o.a. overdreven snelheid, intoxicatie, dronkenschap, vluchtmisdrijf, …)
 • Bijstand als u slachtoffer bent van een verkeersmisdrijf (burgerlijke partij)
 • Bijstand bij verkeersongevallen waarbij er discussie bestaat over de aansprakelijkheid
 • Bijstand bij complexere (verzekerings-)dossiers: vergoeding lichamelijke schade, invaliditeit, overlijden
 • Nazicht verzekeringspolis, aangezien u meestal van rechtsbijstand geniet in uw autopolis en de tussenkomst derhalve gedekt worden door uw verzekering.
 • ...

Insolventie-, bank- en financieel recht, consumentenrecht

 • Advies en bijstand bij geschillen inzake kredieten
 • Persoonlijke en zakelijke zekerheden zoals pand of borgstelling
 • Gerechtelijk akkoord - WCO
 • Faillissementen
 • Vereffeningen
 • Beslagrecht
 • Onderhandeling met banken ivm kredieten of afkoop borg
 • ...

Personen- en familierecht

 • Bijstand bij echtscheiding
 • Vereffening-verdeling
 • Bewindvoeringen
 • Bijstand bij (conflicten over) erfenissen en nalatenschappen
 • ...
Contacteer ons voor meer informatie