Incasso

Wat als een klant niet betaalt ?

Zorgen dat facturen betaald worden is zeer belangrijk voor elk bedrijf.
Debiteuren, particulieren of ondernemingen, kunnen op korte termijn onvermogend worden of failliet verklaard worden.
Openstaande facturen blijven derhalve best geen al te lange tijd onbetaald. Een goed debiteurenbeheer en sluitende factuurvoorwaarden werpt dan ook snel vruchten af.

De werkwijze van Advocatenkantoor Sofie Bauters bestaat erin om snel en kordaat op te treden met correcte afspraken omtrent de kostprijs van de bijhorende dienstverlening.  Er wordt steeds naar gestreefd om de kostprijs van onze tussenkomst zo maximaal mogelijk ten laste van de tegenpartij te leggen.  Op eerste verzoek kan u hierover meer details ontvangen.

Contacteer ons voor meer informatie